REGLEMENT TOMBOLA

OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE TOMBOLA 2020
GEORGANISEERD DOOR KONINKLIJKE TAFELTENNISCLUB HALLAAR VZW

Afhandeling trekking: vrijdag 1 mei 2020 in het clublokaal van KTTC Hallaar vzw

 1. Aan de tombola van KTTC Hallaar vzw, hierin genoemd de organisator, kan iedereen deelnemen die tijdens de verkoopperiode een tombolabiljet koopt van 5 euro. De verkoop van de tombolaloten loopt van donderdag 26/12/2019 tot en met vrijdag 01/05/2020.
 2. Er zullen loten van elk 5 euro te koop worden gesteld. Elk lot draagt vijf unieke tombolanummers. Door de aankoop van de biljetten aanvaardt de koper alle bepalingen van dit reglement.
 3. Deelname aan de tombola kan door het aankopen van loten bij de door de organisator hiertoe aangewezen personen. Tot 31/03/2020 kunnen er loten gekocht worden bij de leden die verbonden zijn aan KTTC Hallaar vzw. Tussen 01/04/2020 en 01/05/2020 kunnen er nog loten gekocht worden bij bestuursleden van de organisator.
 4. Bij deelname aan de tombola kunnen in totaal meer dan 100 prijzen gewonnen worden. De eerste prijs heeft een waarde van 100€, de tweede prijs 75€ en de derde prijs 50€. De waarde van de overige prijzen ligt onder de 50€ per prijs. Deze prijzen worden aangeboden onder de voorwaarden en geldigheid zoals vermeld in dit reglement of zoals de sponsor schriftelijk overeengekomen is met de organisator.
 5. In functie van het aantal verkochte loten behoudt de organisator zich het recht voor om het aantal te verdelen prijzen aan te passen.
 6. De toewijzing van de prijzen gebeurt door handmatige lottrekking. De trekking en de afhandeling van de trekking gebeurt op vrijdag 01/05/2020 in het lokaal van KTTC Hallaar vzw.
 7. De prijzen van winnaars die niet geïdentificeerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich niet kenbaar hebben gemaakt vóór 02/07/2020, blijven eigendom van de organisator.
 8. De officiële bekendmaking van alle winnaars gebeurt door de organisator. Vanaf 02/05/2020 zal de lijst met winnende nummers kenbaar worden gemaakt via de officiële website (https://www.kttc-hallaar.be/) en Facebookpagina (https://www.facebook.com/kttchallaar/) van de organisator.
 9. Wanneer een deelnemer vaststelt dat hij gewonnen heeft, wordt hem gevraagd om zich onmiddellijk kenbaar te maken aan de organisator. Hij zal zijn prijs in ontvangst kunnen nemen in ruil voor het origineel tombolabiljet en dit in het clublokaal van KTTC Hallaar vzw (Leopoldlei 81, 2220 Hallaar). Wie om enige reden dan ook zijn prijs zelf niet komt ophalen op de trekking zelf dient deze vóór donderdag 02/07/2020 op te halen in het clublokaal van KTTC Hallaar vzw. Dit kan wekelijks op donderdagavond tussen 19 & 22u. De lijst met winnende nummers wordt gepubliceerd op de gekende media (zie punt 8).
 10. Over deze tombola wordt noch schriftelijk, noch telefonisch enige informatie verstrekt.
 11. De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden.
 12. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. ontvreemding, vernieling of verlies van het biljet.
 13. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook, die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola.
 14. De organisator van de tombola wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de tombola als gevolg van overmacht.
 15. De deelname aan de tombola van de organisator, KTTC Hallaar vzw, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Tegen deze bepalingen kan geen beroep ingediend worden.