BOUW

Bouwwerkzaamheden 2021 – de opbouw (week 18 – 03.05.2021)

In het begin van de week kwam een ploeg van de industriebouw langs om de beton te gieten waarop de metalen constructie zal steunen. De rest van de week gaven Geert, Cis & Herman het beste van zichzelf. Er werden verder afvoerbuizen voorzien, binnen- & buitenmuren gemetst en op vrijdag werd een eerste (van vele ladingen) beton gegoten. Zo kreeg ondertussen de douche van de heren vorm en kan je ook al een kijkje nemen in wat de heren- & mindervaliden-wc zal worden. En ook van de nieuwe buitenmuren werden de eerste lagen voorzien.

Er liggen spannende tijden in het verschiet want vanaf volgende week start de industriebouwer met het optrekken van onze nieuwe speelzaal. Er is al ongelooflijk hard gewerkt en de volgende weken gaat het hopelijk alleen nog maar sneller gaan!

Bouwwerkzaamheden 2021 – de opbouw (week 16 – 19.04.2021 + week 17 – 26.04.2021)

En we blijven verder gaan op ons elan! Er werd nog een heel klein beetje afgebroken (Philip kon zich echt niet inhouden), de klinkers achteraan het lokaal werden ook uitgebroken en verder werd er gegraven zodat de nodige wachtbuizen konden gelegd worden. Naast het nodige metselwerk binnenin werden ook de eerste lagen van de nieuwe buitenmuren werden gelegd.

Dikke mercie aan alle helpers en we kijken uit naar de volgende weken waarin onze nieuwe speelzaal vorm zal krijgen!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de opbouw (week 14 – 05.04.2021 + week 15 – 12.04.2021)

Eindelijk! Na al het afbreken kunnen we eindelijk beginnen opbouwen. De eerste steen werd gelegd en al snel volgden nog een aantal muren. Ook werd er extra beton gestort waarop de nieuwe buitenmuren binnenkort zullen verrijzen. Met een beetje verbeelding kan je de contouren van ons nieuw lokaal al zien. Met nog iets meer verbeelding zie je de mensen al een pint drinken aan de nieuwe toog – nu nog met zicht op de kerk…binnenkort met zicht op een gloednieuwe speelzaal!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de afbraak (week 15 – 12.04.2021)

Dat niet alleen tafeltennissen een precisiewerkje is bewees de kraanman deze week. Ook de buitenmuren en het dak van onze speelzaal gingen tegen de vlakte. En daarna ging al het steenpuin op de camion. Een grote open vlakte waar binnen een paar weken een nieuwe speelzaal op zal verrijzen. Wij kijken er naar uit!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de afbraak (week 14 – 05.04.2021)

Afgelopen maand braken we met man en macht ons lokaal af in de zon en in de regen. Daar kwam deze week nog wat sneeuw bij! Nog even een laatste spurtje trekken zodat de kraan volgende week het grote opruimwerk kan doen.

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de afbraak (week 13 – 29.03.2021)

De laatste rechte lijn voor de afbraakwerken die we zelf kunnen verwezenlijken is ingezet. Deze week namen we, naast het verderzetten van de afbraak van de binnenmuren en de vloer, vooral het dak onder handen. Alle dakbedekking & isolatie werd verwijderd. Hoe konden we dit beter in beeld brengen dan met prachtige beelden van de drone van onze sponsor http://www.skycan.be. Echt knap en we gaan Guy ongetwijfeld nog eens mogen begroeten…maar dan om onze nieuwe thuishaven in beeld te brengen vanuit de lucht!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de afbraak (week 12 – 22.03.2021)

Deze week gingen we verder met afbreken en steenpuin ruimen. Zo werd het gat aan de achterkant van het lokaal een pak groter gemaakt, ging er ook al een deel van het dak weg en sneuvelde er ook al stukken van de buitengevel. Aan de binnenkant van het cafetaria sneuvelden quasi alle binnenmuren en ging ook het bezetsel van de muren & plafonds die wel behouden blijven. Tot slot ging er ook al een deel van het mos en de dakbedekking weg. Alles op schema dankzij de hulp van onze clubleden! Tevreden dat we elkaar nog eens zagen!

Korte samenvatting van de week: boren en stof…stof…en nog eens stof!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de afbraak (week 11 – 15.03.2021)

Een lokaal afbreken waar je vele jaren plezier hebt beleefd. Het blijft speciaal, ook wel emotioneel…of kwamen die tranen in de ogen van sommigen toch van een overvloed aan stof? Werken, hard labeur, afzien…maar ook veel lachen en vooral uitkijken naar wat nog komen gaat! En dat met een hele hoop superhelpers die gelukkig konden beschikken over topmateriaal. Bekijk het filmpje hieronder maar even (gewoon op klikken). 

Wat kan een sportclub zich nog meer wensen?!

 

Bouwwerkzaamheden 2021 – de media

Met zo’n prachtig bouwproject als het onze kon natuurlijk de nodige media-aandacht niet ontbreken.

Zo stonden we op 19 maart 2021 op de voorpagina van de Gazet Van Antwerpen en met een groot artikel in de krant zelf! Ook Het Nieuwsblad pikte ons verhaal diezelfde dag op en bij Het Laatste Nieuws pushten ze ons project in hun online media!

Ook de regionale televisie van RTV kon niet ontbreken. Zo maakte één van onze oprichter en ere-voorzitter Jos Godts z’n televisiedebuut (of was hij toch al eerder verschenen op TV?) en mocht ook onze penningmeester het verhaal van ons bouwproject komen vertellen. De reportage vindt u hier.

Tijdens het eerste weekend van de afbraakwerken organiseerden we ook een Corona-proof opendeur. Een aantal leden en geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen hoe het nieuwe lokaal er ging uitzien, hoeveel groter het nu juist ging worden, welke materialen er gebruikt zullen worden en niet onbelangrijk…of we hun plaatsje aan de toog toch zeker voorzien hadden!

Bouwwerkzaamheden 2021 – de start

De bouwvergunning hebben we begin maart ontvangen! 

We zijn nu volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden rond het lokaal. Daarnaast moet ook alles uit het lokaal verhuisd of verwijderd worden. Dat wil zeggen nog talrijke keren over en weer rijden om alle tafels, stoelen en bekers weg te krijgen.

We plannen om vanaf midden maart, exact 30 jaar (!!) na de vorige verbouwingen, te starten met de afbraakwerken om daarna heel snel te beginnen met waar we goed in zijn: bouwen! 

We hopen dat binnen een goed jaar ons lokaal, cafetaria en sanitaire ruimtes klaar zijn voor gebruik zodat we het seizoen 2022-2023 kunnen voorbereiden in onze gloednieuwe accommodatie!

Bouwwerkzaamheden 2021 – de financiering

De geraamde kostprijs van ons bouwproject bedraagt 350.000€. Zoals reeds aangehaald moeten we deze financiering als club volledig zelf dragen.

We hebben altijd een gezonde clubwerking gehad maar uiteraard is dit ook voor onze club veel geld. Daarom laten we ons sinds een tweetal jaren financieel steunen door onze sponsors, organiseren we reeds vele jaren onze carwash, doen we mee aan Hallaar jaarmarkt en sinds vorig jaar zijn we ook gestart met onze tombola.

Helaas is dit alles op korte termijn niet voldoende om onze bouwplannen volledig te financieren. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar financiële steun via schenkingen of private (Winwin)leningen. 

Bekijk alle mogelijkheden qua financiële ondersteuning in onze prachtige brochure!! Alle steun is welkom!

Bouwwerkzaamheden 2021 – de gemeente
Het huidige lokaal, waar we sinds 1976 actief zijn, is eigendom van de gemeente Heist-op-den-Berg. Aangezien deze bouwwerkzaamheden volledig door de club en externe personen gefinancierd zal worden drong zich een aangepaste juridische structuur op. Op een constructieve manier kregen we ondersteuning van diverse diensten van de gemeente. Dit mondde uit in een langdurige erfpachtregeling tussen onze club en de gemeente Heist-op-den-Berg. Hierdoor hebben we als club de juridische zekerheid dat we langdurig kunnen beschikken over onze (binnenkort) spiksplinternieuwe accommodatie.

Daartegenover staat dat wij op tafeltennisluwe momenten ons lokaal ter beschikking zullen stellen van andere (sport)verenigingen en dit in samenspraak met dienst Sport & Jeugd van onze gemeente.
Bouwwerkzaamheden 2021 – de plannen

We maakten onze plannen concreet, met zoveel bouwervaring binnen de club mocht dat geen probleem zijn!

Er komt een gloednieuwe speelzaal: breder, langer en hoger waardoor we met twee ploegen tegelijk competitie kunnen spelen en we bijgevolg ook op meerdere dagen kunnen trainen! 

Ook het cafetaria wordt volledig aangepakt en zal worden uitgebreid. Zo komt er onder andere een keuken, doorgeeffrigo en aparte opslagruimte voor de dranken. Op deze manier kan ons lokaal ook ter beschikking gesteld worden van andere verenigingen en particulieren voor feestjes. 

Tot slot worden ook de kleedkamers, douches & WC’s vergroot en volledig vernieuwd. Zo zullen er gescheiden kleedkamers komen en grotere sanitaire ruimtes voor zowel dames, mindervaliden als heren. 

Een compleet (ver)bouwproject dat ons als club in staat moet stellen om ook de volgende decennia te kunnen groeien en bloeien! Ja, da’s het plan!

Bouwwerkzaamheden 2021 – de ideeën

We wisten al langer dat onze accommodatie niet meer beantwoordde aan de verwachtingen van onze spelers en tegenstanders of aan de eisen van de bond die elk jaar strenger worden.

We bewandelden verschillende pistes. Verhuizen naar een nieuwe locatie buiten Hallaar…maar wilden we dat? Nee, eigenlijk wilden we het liefst van al in Hallaar blijven. Ok, op zoek naar alternatieve locaties in de buurt. Ook daar wikten en wogen we verschillende mogelijkheden maar toch werden deze telkens te licht (of financieel te zwaar) bevonden of stootten we op bepaalde hindernissen in de wetgeving met betrekking tot oprichten van sportinfrastructuur. En eigenlijk wilden we gewoon het liefst van al op onze huidige stek blijven, in het centrum van Hallaar met zicht op de kerktoren!

Waarom blijven we niet op onze vertrouwde stek en bouwen we verder op wat we in 1991 hebben gedaan? Ja da’s het plan!! 

Aanbouw aparte cafetaria & sanitaire ruimtes – 1991

Omdat we als club vooruit wilden moest ook onze accommodatie volgen. Daarom knoopten we in 1990 gesprekken aan met het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg. In goeie verstandhouding kwamen we overeen dat de gemeente de materiaalkost zou dragen en dat onze club zou instaan voor de bouwwerkzaamheden om de bestaande locatie sterk uit te breiden. Onder leiding van toenmalig voorzitter Eddy Van den Broeck en met de hulp van talrijke en handige clubleden werd het onmogelijke gerealiseerd. Tussen april en september 1991 (op amper 6 maanden!!) werd de bestaande ruimte uitgebreid met een kleedkamer, douche, aparte toiletten en een prachtig en gezellig café.

Met een receptie & heuse opendeurdag werd, in aanwezigheid van burgemeester Verbist en talrijke schepenen, de vernieuwde en verbeterde gemeentelijke turnzaal van Hallaar officieel geopend.

Verhuis naar de turnzaal van de oude jongensschool – 1976

In 1976 kreeg onze club de toelating om de turnzaal van de oude jongensschool in het centrum van Hallaar te gebruiken voor trainingen en competitie. De speelzaal en cafetaria waren allemaal ondergebracht in dezelfde ruimte. Kleedkamers of een aparte sanitaire ruimte waren helaas niet voor handen.

Ondanks wat kleine aanpassingswerken doorheen de jaren beseften we dat ingrijpendere wijzigingen zich opdrongen.

Parochiezaal van Hallaar – 1964

Van bij de start van onze club in 1964 speelden onze activiteiten zich af in het centrum van Hallaar. Onze eerste thuishaven was de parochiezaal vlak achter de kerk in Hallaar. De geruchten gingen dat zelfs op tijdstippen dat het mis was er door onze leden werd getafeltennist.

Toen zich in 1976 de mogelijkheid aanbood om naar een ‘eigen’ lokaal te verhuizen grepen we deze kans met twee handen. Al kwamen we nog heel geregeld terug naar de parochiezaal om te feesten, te vieren en te teren! 

Veel beeldmateriaal is er helaas niet – toch niet van het sportieve gebeuren – van de parochiezaal. 2 foto’s hiernaast werden genomen tijdens het 1-mei tornooi van 1991 toen we omwille van de verbouwingswerken moesten uitwijken naar de parochiezaal. De 2 andere foto’s zijn echt uit de oude doos!